Regelmatig en goed ontspannen

Regelmatig en goed ontspannen is een voorwaarde voor een goede gezondheid. De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Hoe mensen zich ontspannen verschilt per persoon, en de effecten van ontspanning op gezondheid zijn dan ook uiteenlopend. In het algemeen kan worden gezegd dat ontspanning herstel bevordert en energie levert voor toekomstige inspanning. Mensen die zich ontspannen, werken (bewust of onbewust) aan hun eigen herstel en bevorderen zo hun gezondheid. Dat kan in de vorm van actieve ontspanning zoals meditatie, healings, ademhalingsoefeningen, of passieve ontspanning zoals luisteren naar muziek.

De buikademhaling oefenen in drie stappen

Anyway Vitaal ademhaling 1

Ga plat op je rug op de grond liggen op een deken, met je benen gestrekt en iets uit elkaar. Laat je tenen licht naar buiten wijzen. Leg vervolgens je armen langs je lichaam met de handpalmen omhoog.

Anyway Vitaal ademhaling 2

Sluit je ogen en richt je aandacht op je adem. Adem door je neus. Leg een hand op de plek die het meest omhoog komt en daalt bij elke in- en uitademing. Is dat je borst, probeer de adem dan zachtjes iets naar beneden te dirigeren.

Anyway Vitaal ademhaling 3

Je bent toegekomen aan de laatste stap van de ademhalingsoefening. Leg beide handen op je buik en laat je adem volgen. Voel hoe je buik met elke inademing omhoog komt en bij elke uitademing weer terugzakt.